Avskrivningsbeslut - Begäran om uppgifter avseende trafikstyrningsåtgärder och specialiserade tjänster - Tele2

2017-12-11