Avskrivningsbeslut - Planlagd tillsyn om konfigurationshantering – Telenor - 16-9638

2017-06-08