Telefoni & Internet

Föreläggande till Tele2 Sverige AB om justering av företagets priser på mobil samtalsterminering - dnr 14-7626

2014-07-04

Underrättelse till Tele2 Sverige AB - dnr 14-7626

2014-07-02

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål - Tele2 - dnr-14-4175

2014-06-27

Tvistlösning – ersättning för förval – dnr 12-11155

2014-06-26

Underrättelse till Tele2 om bristande uppfyllelse av bestämmelser om lagring av samt ersättning vid utlämnande av trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål - dnr 14-4175

2014-06-19

Avskrivningsbeslut - TeliaSonera - dnr 14-1694

2014-06-11

Avskrivningsbeslut - Hi3G - dnr 13-9577

2014-06-10 Tillsyn med anledning av störningar och avbrott i allmänna kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster; nu fråga om avskrivning.

Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 14-1690

2014-06-10 Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade incidenter; nu fråga om avskrivning.

Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 14-1691

2014-06-10 Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter; nu fråga om avskrivning.

Avskrivningsbeslut ComHem - dnr 14-1752

2014-06-10 Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter; nu fråga om avskrivning.