Telefoni & Internet

Beslut om försök att ge döva, hörselskadade och talskadade möjlighet att larma nödnummer 112 med SMS - dnr 06-10081 - 14 juni 2006

2006-06-14

Föreläggande till Telia Sonera om pris för installation av LLUB - 06-2341 - 13 juni 2006

2006-06-13

Beslut om tillstånd för Telenor att använda GSM 1800 på flygplan - dnr 06-2551 - 12 juni 2006

2006-06-12

Underrättelse till Tele2 om kostnadsorienterad prissättning av samtrafik i mobilnät - dnr 06-10586 - 10 juli 2006

2006-06-10

Föreläggande till Telia Sonera om avtalvillkor för Telia Refill - 7 juni 2006 - dnr 05-11843

2006-06-07

Beslut i tvistlösningsärende mellan Tele2 och Telia Sonera i fråga om villkor för LLUB och samlokalisering - 06-325 - 31 maj 2006

2006-05-31

Beslut i tvistlösningsärende mellan Teracom och Telia Sonera angående Telia Soneras tjänst Telefonnummersök Express - dnr 06-1953 - 31 maj 2006

2006-05-31

Beslut i tvistlösningsärende mellan B2 Bredband och Telia Sonera angående prissättning av LLUB och samlokalisering - dnr 06-829 - 31 maj 2006

2006-05-31

Beslut i tvistlösningsärende mellan Telenor och Telia Sonera angående LLUB - 03-17388 - 31 maj 2006

2006-05-31

Föreläggande - Telia Sonera ang. samtrafikavgifter i det fasta telenätet - dnr 06-2341 - 24 maj 2006

2006-05-24