FR. Mobila Posten ./. PTS Ang. ansökan om tillstånd enligt postlagen (1993:1684). Mål nr 38101-10

2011-05-31

PTS beslutade den 9 augusti 2010 att avslå Mobila Postens ansökan om tillstånd att bedriva postverksamhet.

Förvaltningsrätten har i dom den 24 maj 2011 kommit fram till att PTS hade fog för sitt beslut och har därför avslagit Mobila Postens överklagande av beslutet.