FR. Posten AB ./. PTS, ang. villkor för tillstånd att bedriva postverksamhet. Mål nr. 43354-10

2011-06-22

Överklagande av Postens tillståndsvillkor, mål nr 43354-10
PTS beslutade den 30 september 2010 att Posten AB:s tillstånd att bedriva postverksamhet under perioden den 1 oktober 2010 till och med den 30 september 2011 ska förenas med vissa villkor, bl.a.  att Posten ska vara utsedd tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten.

Efter överklagande av Posten AB har nu förvaltningsrätten i dom kommit fram till att PTS haft fog för sitt beslut, se bifogad fil.