Domar

Här finns domar i processer där PTS är part.

Du kan välja att se domar för respektive år i menyn till vänster.

KR: TeliaSonera AB ./. PTS. Föreläggande ang. priser för LLUB 2008 m.m. Mål nr 4315-10.

2012-03-21

KR: TeliaSonera AB m.fl. ./. PTS och Tele2 Sverige AB. Tvistlösning ang. priser för LLUB 2008. Mål nr 4316-10.

2012-03-21

FR. Heli i Arjeplog ./. PTS, ang. tillgång till telefoni. Mål nr 48798-10.

2012-01-24

FR: Trafikverket./. PTS m.fl. angående ändrade tillståndsvillkor i 900 MHz-bandet. Mål nr 15176-11.

2011-12-09

KR. PTS ./. TeliaSonera ang. skyldighet att erbjuda avtalsviten vid tillhandhållande av GTA. Mål nr 1690-10.

2011-10-11

FR. MTG Radio AB ./. PTS ang förlängt programtillstånd Mål nr 2538-11

2011-09-16

FR. Posten AB ./. PTS, ang. föreläggande om kostnadsorienterad prissättning enligt 3 kap. 2 § postlagen (2010:1045). Mål nr 43082-10

2011-07-06

KR. TeliaSonera AB och TeliaSonera Network Sales AB ./. Tele2 Sverige AB och PTS, ang. tvistlösning om prissättning av samtrafik i fasta nät enligt 7 kap. 10 § LEK. Mål nr 1142-10 och 1159-10

2011-06-29

KR. Tele2 Sverige AB ./. PTS, ang. föreläggande om prissättning av terminering av samtal i mobila nät enligt LEK. Mål nr 1637-10

2011-06-29

KR. TeliaSonera AB ./. PTS, ang. föreläggande om prissättning av samtrafik i fasta nät enligt LEK avseende åren 2008 och 2009. Mål nr 486-10 och 487-10

2011-06-29

sida 8 av 36
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »