Faktablad - Projekt i PTS innovationstävling-PTS-F-2012:2

2012-02-14

Ett röstbaserat datorhjälpmedel.