Faktablad - Mobil kommunikation inomhus i 1800 MHz-bandet – en vägledning för aktörer - PTS-F-2013:1

2013-01-02