Föreskrifter

Här finns PTS föreskrifter och allmänna råd.

Du kan välja att se föreskrifterna uppdelade i områden i vänstermenyn.

Mer information om PTS föreskrifter och register.

 

PTSFS-2015:5 - PTS föreskrifter om avgifter

2015-12-23 Träder i kraft 1 januari 2016.

PTSFS-2015:4 - PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

2015-12-23

PTSFS-2015:3 - PTS allmänna råd om den svenska frekvensplanen

2015-10-01

PTSFS 2015:2 Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav på driftsäkerhet

2015-06-10

PTSFS-2015:1 - PTS föreskrifter om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster

2015-04-29

PTSFS 2014:4 - PTS föreskrifter om avgifter

2014-12-19 Träder i kraft 1 januari 2015.

PTSFS-2014:5 - PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare. Rättad.

2014-12-19

2014:3 Post- och telestyrelsens föreskrifter om Föreskrifter om upphävande av föreskrifter (PTSFS 2004:5) om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning;

2014-06-26

PTSFS 2014:2 - Post- och telestyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter (PTSFS 2012:1) och allmänna råd om underrättelse om integritetsincidenter samt innehållet i förteckning över integritetsincidenter

2014-06-26

PTSFS 2014:1 - Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter

2014-02-18

sida 2 av 15
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »