Radio

Här finns PTS gällande föreskrifter och allmänna råd på radioområdet.

Observera att avgiftsföreskrifter ligger i en egen mapp.

PTSFS 2008:1 - PTS föreskrifter om spektrumauktioner

2008-06-30

PTSFS 2006:1 - PTS föreskrifter om upphävande av tidigare föreskrifter om provförrättare

2006-04-13

PTSFS 2004:11 - PTS föreskrifter om upphävande av föreskrifter

2004-12-20

PTSFS 2004:10 - PTS allmänna råd om upphävande av allmänna råd

2004-12-10

PTSFS 2004:9 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2004:7) om krav m.m. på radio- och teleterminalutrustning

2004-11-19

PTSFS 2004:4 - PTS föreskrifter om registrering och godkännande av maritima avräkningsorgan

2004-04-19

PTSFS 1998:1 - PTS föreskrifter om upphävande av föreskrifter om allokering av frekvensband för olika radiotjänster och om kanalplaner för fast radiotrafik i frekvensband över 1 GHz

1998-05-19

PTSFS 1995:17 - PTS föreskrifter om upphävande av Statens telenämnds föreskrifter (STNFS 1989:14) om den tekniska utformningen av abonnentplacerad 50 Hz samtalsmätare

1995-12-15

PTSFS 1995:16 - PTS föreskrifter om upphävande av Statens telenämnds föreskrifter (STNFS 1989:7) om den tekniska utformningen av abonnentutrustning till telegrafledning

1995-12-15

PTSFS 1995:15 - PTS föreskrifter om upphävande av Statens telenämnds föreskrifter (STNFS 1992:15) om den tekniska utformningen av utrustning för sammankoppling av radionät med det allmänna telenätet

1995-12-15

sida 2 av 3
« 1 2 3 »