PTSFS 2004:9 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2004:7) om krav m.m. på radio- och teleterminalutrustning

2004-11-19

Dessa föreskrifter ändrar PTSFS 2004:7.