Telefoni & Internet

Här finns PTS gällande föreskrifter och allmänna råd på telefoni- och Internetområdet.

Observera att avgiftsföreskrifter ligger i en egen mapp.

PTSFS 2016:6 - Upphävande av Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2007:1) om information om tjänstekvalitet

2016-10-18

PTSFS 2015:2 Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav på driftsäkerhet

2015-06-10

2014:3 Post- och telestyrelsens föreskrifter om Föreskrifter om upphävande av föreskrifter (PTSFS 2004:5) om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning;

2014-06-26

PTSFS 2014:2 - Post- och telestyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter (PTSFS 2012:1) och allmänna råd om underrättelse om integritetsincidenter samt innehållet i förteckning över integritetsincidenter

2014-06-26

PTSFS 2014:1 - Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter

2014-02-18

PTSFS 2013:5 Post- och telestyrelsens föreskrifter om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål

2013-12-11

PTSFS 2013:3 - Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal

2013-06-20

PTSFS-2013:1 - om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2003:3) om tillstånd för användning och reservering av nummerkapacitet ur den svenska nummerplanen för telefoni (E.164)

2013-03-18

PTSFS 2012:4 - föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder i samband med lagring och annan behandling av uppgifter för brottsbekämpande ändamål

2012-11-07

PTSFS 2012:2 - föreskrifter och allmänna råd om rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning

2012-02-24 Träder i kraft 1 april 2012.

sida 1 av 3
1 2 3 »