PTSFS 2006:6 - Föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2003:4) om tillstånd för användning av kapacitet ur tekniska planer

2006-12-21

Dessa föreskrifter ändrar PTSFS 2003:4.