PTSFS 2004:7 - PTS föreskrifter om radio- och teleterminalutrustning

2004-07-01

Dessa föreskrifter har ändrats genom PTSFS 2004:9 och PTSFS 2011:3.