PTSFS 2005:5 - PTS allmänna råd om utdelning av post

2005-09-09

Dessa allmänna råd upphävdes 2008-11-14, då PTSFS 2008:6 trädde i kraft.