PTSFS 2009:2 - PTS föreskrifter om avgifter

2009-09-16

Dessa föreskrifter börjar gälla 1 januari 2010, då PTS föreskrifter PTSFS 2008:3 upphör att gälla.

Föreskrifterna har ändrats genom PTSFS 2010:3.

Den 1 januari 2011 ersätts föreskrifterna av PTSFS 2010:6.