PTSFS 2011:2 - PTS allmänna råd om den svenska frekvensplanen

2011-06-30

Upphävda genom PTSFS 2015:3.

Upphörd föreskrift

PTSFS 2010:2.

 

Sök direkt i frekvensplanen:

PTS sökfunktion av den svenska frekvensplanen