Rapporter

Här publicerar vi löpande alla rapporter som PTS producerar.

Du kan välja att se rapporter för respektive område i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på rapporter från PTS.

Samhällsekonomisk bedömning av spektrum

2013-06-19 Stelacons rapport om hur samhällsnytta ska förstås inom spektrumområdet

Tillsynsrapport nätinfrastruktur- och bitströmstillträde första halvåret 2013-PTS-ER-2013:16

2013-06-18

Tillgången till telefoni - PTS-ER-2013:14

2013-06-14

Svensk telemarknad 2012 - PTS-ER-2013:15

2013-06-13

Resultat från workshop om navigeringstjänster

2013-06-10

Driftsäkerhet i elektroniska kommunikationer - PTS-ER-2013:12

2013-05-27

Slutrapport: Systemagic

2013-05-17

Slutrapport: Abuni

2013-05-17

Slutrapport: ETU

2013-05-17

Förstudie för strategiska analyser på områdena accessnät och samtrafik - PTS-ER-2013:11

2013-05-16