Rapporter

Här publicerar vi löpande alla rapporter som PTS producerar.

Du kan välja att se rapporter för respektive område i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på rapporter från PTS.

Konkurrenssituationen på olika delmarknader inom området för elektronisk kommunikation 2005/2006 - delrapport - PTS-ER-2006:28

2006-06-30

Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation 2005 - PTS-ER-2006:30

2006-06-29

Innehållstjänster i fasta och mobila nät – en överblick av förutsättningarna för marknadens fortsatta framväxt - PTS-ER-2006:29

2006-06-26

Bredband i Sverige 2006 - Utbyggnaden av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet - PTS-ER-2006:22

2006-06-15

Svensk telemarknad 2005 - PTS-ER-2006:23

2006-06-08

Svensk Telemarknad första halvåret 2006 - PTS-ER-2006:46

2006-06-08

Analys av konsekvenser för konkurrensen och för konsumenter vid kommande licensiering av frekvensutrymme för trådlöst bredband - PTS-ER-2006:20

2006-05-18

Interaktion mellan myndigheter och forskningsinstitutioner - en översyn - PTS-ER-2006:14

2006-05-10

24-timmarsmyndigheten - PTS-ER-2006:2

2006-04-26

Utredning av IP-telefoni och andra elektroniska kommunikationstjänster samt möjligheten att nå nödnummer 112 - PTS-ER-2006:15

2006-04-13