PTS årsredovisning 2003 - PTS-ER-2004:6

2004-02-24

Viktiga frågor och händelser under året

  • Ny lag ger PTS större mandat
  • Konkurrensbedömningar och skyldigheter
  • Accessnätet en nyckel till bredbandsutvecklingen
  • Den grundläggande kassaservicen uppfyller lagens krav
  • Arbetet inom Radio Spectrum Policy Group (RSPG)
  • Ny teknik ger möjligheter för funktionshindrade
  • IT-incidenthantering har satts igång på PTS