PTS årsredovisning för 2004 - PTS-ER-2005:10

2005-02-18

Viktiga frågor och händelser under året

  • UMTS - uppföljning av tillståndsvillkor
  • Tillståndsgivning i 450 MHz-bandet
  • Konkurrensbedömningar och beslut om skyldigheter på relevanta marknader
  • PTS på väg mot att bli en 24-timmarsmyndighet
  • Konsumenternas villkor, integritet, skydd och säkerhet
  • Information till Internetanvändare
  • Stormen som drabbade Sverige i januari 2005