PTS årsredovisning för 2005 - PTS-ER-2006:6

2006-02-23

Viktiga frågor och händelser under året

  • Stormen "Gudrun"
  • Fördelning av tillstånd i 450-bandet
  • 3G-utbyggnaden och 3G-utvecklingen
  • IP-telefonins utveckling
  • Reglering av marknader med särskilda problem
  • Frekvensanvändning när analog TV fasas ut
  • 24-timmarsarbetet