PTS årsredovisning för 2006 - PTS-ER-2007:6

2007-02-28

Viktiga frågor och händelser under året

 • Bredbandsstrategi för tillgänglighet och konkurrens
 • Första 3G-nätet färdigt under 2006
 • Utredningar om avstånd till postlådor samt kassaservice i framtiden
 • PTS som samhällets Internetsäkerhetsmyndighet
 • Policyarbete på PTS
 • Utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten
 • Karlströmutredningens förslag ska ge snabbare beslutsprocess
 • På väg mot en ny lag om elektronisk kommunikation
 • Ny rådgivningsbyrå kan ge konsumenter på tele- och IT-området praktisk
  hjälp