PTS årsredovisning för 2008 - PTS-ER-2009:3

2009-02-23

Viktiga frågor och händelser under året

  • Förslag till nya konkurrensfrämjande beslut samråddes med marknaden
  • Lagändring gav möjlighet att besluta om funktionell separation
  • Utredning av tillgången till telefoni och förslag till långsiktig finansiering
  • Spektrumauktion i 2,6 GHz-bandet – fem aktörer tilldelades tillstånd
  • Ordförandeskap i RSPG
  • Förhandlingar om översyn av EU:s direktivpaket
  • Upphandlingar av betaltjänster och information om alternativen
  • Flera steg på vägen mot en e-förvaltning