Strategisk agenda 2013-2015 - PTS-ER-2013:9

2013-03-21

PTS har identifierat följande sju strategiska mål för perioden 2013-2015:

Mål 1: PTS ska 2015 ha skapat bättre förutsättningar för kvalitetssäkrade, tillförlitliga och robusta kommunikationstjänster för att möta samhällets och konsumenternas behov av telefoni- och bredbandstjänster. Aktörerna inom sektorn ska ha stärkt sin förmåga att hantera allvarliga driftstörningar.                   

Mål 2: PTS ska 2015 ha identifierat var effektiviteten i spektrumanvändningen kan öka och baserat på detta ha upprättat en plan över förändringar med syfte att radiospektrum ska användas mer effektivt och med ökad samhällsnytta som följd.

Mål 3: PTS ska 2014 ha verkat för att konsumenterna, bl.a. genom konkurrens i accessnät, har valfrihet när de köper bredbandsabonnemang och att de får det de kan förvänta sig och betalar för.

Mål 4: PTS ska 2013 ha bidragit till att minst 55 procent av Sveriges hushåll och företag har faktisk möjlighet att använda bredbandsanslutningar med en överföringshastighet med 100 Mbit/s.

Mål 5: PTS ska 2013 ha skapat goda förutsättningar för att utveckla valfriheten för kunderna på brevmarknaden genom att säkerställa likartade förutsättningar för alternativa tillhandahållare och att underlätta inträde för nya aktörer.

Mål 6: PTS ska 2013 ha verkat för att nya lösningar ger fler konsumenter möjlighet att använda elektroniska kommunikationstjänster, posttjänster och betaltjänster.    

Mål 7: PTS ska 2013 ha skapat förutsättningar för slutanvändare att använda, och för operatörer att tillhandahålla, telefonnummer mer flexibelt och konkurrensneutralt.