Slutrapport - BasALT

2017-05-05

Projektet/studien BasALT var en av vinnarna i PTS femte innovationstävling med tema Begriplighet och interaktion.

Projektet syftade till att utveckla och pröva ut ett datorbaserat verktyg och webbtjänst för analys och produktion av lättläst text. Projektets målgrupp bestod av informatörer anställda i Sveriges alla kommuner. Slutanvändarna var kommuninnevånare med behov av informationstext som presenterades i lättläst form.

Startdatum: 2013-03-01
Slutdatum: 2017-05-05

Kontaktpersoner
ALT Access and Language Technology:

Sofie Johansson

e-post: sofie@accesslt.se
telefon: 0769 464 900

Katarina Mühlenboc
e-post: katarina@accesslt.se
telefon: 0702 78 93 56

webbplats: http://accesslt.se
e-post: info@accesslt.se


Mer information om PTS innovationstävling hittar du på pts.se/innovation