Funktionshindrade

Slutrapport Bildtolkning för synskadade

2009-06-03

Smarta lösningar - PTS-ER-2009:13

2009-04-07 PTS vision om kommunikation på lika villkor.

Slutrapport Pictocontact

2009-03-31

IT-frågan

2008-12-11

Videomail

2008-11-18

Flexitext

2008-11-01

Sign On Site

2008-09-10

Strömmande läsning

2008-06-09

Audio4all - Slutrapport del 1 - Juni 2008

2008-06-01

Audio4all - Slutrapport del 2 - Juni 2008

2008-06-01

sida 16 av 19
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »