Kommunernas verksamhet inom området nät- och nättjänster för IT-kommunikation

2000-11-30

Regeringens uppdrag till Post- och telestyrelsen innefattar en kartläggning av kommunernas ITinfrastruktur utifrån följande aspekter: geografi, teknik, kommersiella förhållanden och ägarmässiga förutsättningar inklusive konkurrensförhållanden. Följande slutsatser kan dras av kartläggningen.