Säkrare trådlös kommunikation - Råd till dig som användare - PTS-ER-2009:16

2009-04-21

I denna rapport ger PTS råd till dig som använder trådlös kommunikation, som mobiltelefoni, mobilt bredband, lokala trådlösa nät och Bluetooth.

Trådlös kommunikation är generellt sett säker. Risken att du råkar ut för något illasinnat är liten, men det finns risker du bör bli medveten om. Genom att följa råden blir din trådlösa kommunikation säkrare. Säkerheten beror dels på hur du ansluter dig till Internet, dels vilka tjänster du använder och vad du gör där.

Generella råd vid användning av trådlös kommunikation

Oavsett hur du ansluter dig finns det generella risker med att använda Internet och vara mobil i din kommunikation. Du bör därför följa de generella råden:

 • Slå på din mentala brandvägg.
 • Se din mobiltelefon som en dator.
 • Skydda och säkerhetskopiera din information – du kan förlora den.
 • Tänk på att andra kan se vad du gör.
 • Håll operativsystem och program uppdaterade.
 • Om du hanterar känslig information – se till att din kommunikation är säker.

Specifika råd beroende av vilken anslutning (teknik) du använder

På vilket sätt du ansluter dig har betydelse eftersom säkerheten skiljer sig mellan olika trådlösa tekniker. För mobiltelefoni och mobilt bredband är anslutningen krypterad vilket gör säkerheten mycket hög.

I publika lokala trådlösa nät är normalt inte anslutningen krypterad vilket medför en risk att din kommunikation kan avlyssnas. Förutom de generella råden bör du följa råden vid användning av publika lokala trådlösa nät:

 • Se till att du inte omedvetet kommunicerar med omvärlden.
 • Använd bara nät du känner till och litar på.

För privata lokala trådlösa nät, till exempel i hemmet, kan du öka säkerheten genom ett antal säkerhetsinställningar i din trådlösa router, nämligen:

 • Slå på krypteringen.
 • Byt användarnamn och lösenord till din trådlösa router och stäng av möjligheten att ändra inställningar på avstånd.
 • Byt namn på nätverket och stäng av utsändning av nätverksnamnet.

Om du har Bluetooth påslagen är din utrustning normalt synlig för andra som använder Bluetooth, vilket gör dig sårbar. Du kan öka säkerheten genom följande råd:

 • Låt din mobiltelefon och dator bara vara synlig när du behöver det.
 • Acceptera bara filer och anslutningar från någon du litar på.
 • Var försiktig när du ansluter till andra enheter.