2010

Marknadsutvecklingen för trådbunden tv - PTS-ER-2010:21

2010-12-10

Strategi för PTS medverkan i regionalt tillväxtarbete - PTS-ER-2010:27

2010-11-30

PTS åtgärder för regeringens bredbandsstrategi - PTS-ER-2010:19

2010-10-14 Lägesrapport oktober 2010

PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin - PTS-ER-2010:15

2010-06-30

PTS åtgärder för regeringens bredbandsstrategi - PTS-ER-2010:12

2010-05-27

Utbyggnad av bredband på landsbygd - PTS-ER-2010:10

2010-05-25 Denna rapport beskriver goda exempel på regionala och lokala initiativ samt privat-offentlig samverkan som främjar utbyggnaden av bredband på landsbygden. Dessutom ges förslag på hur sådana initiativ kan främjas.

Effektivare samordning kring planerade grävarbeten - PTS-ER-2010-11

2010-05-18 Rapporten fokuserar på behovet av samordning vid grävarbeten och är initierad mot bakgrund av att anläggning av elektronisk infrastruktur är en resurskrävande aktivitet.

PTS åtgärder under 2009 för att säkerställa tillgång till samhällsomfattande tjänster för alla - dnr 10-658

2010-02-24 I denna promemoria redovisas regeringsuppdraget som omfattar myndighetens arbete med samhällsomfattande tjänster, även kallat USO (Universal Service Obligations).

Bredbandskartläggning 2009 - PTS-ER-2010:5

2010-02-11

God funktion och teknisk säkerhet i stadsnät - PTS-ER-2010:2

2010-01-20

sida 1 av 1
1