Resultat från bredbandsundersökning till kommunerna 2013

2014-04-28

PTS har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och Bredbandsforum genomfört enkätundersökningar bland kommuner sedan 2010. Årets undersökning ägde rum under december 2013–januari 2014 och gav en hög svarsfrekvens, hela 85 procent.

Svaren visar att antalet kommuner som har uppdaterat sin bredbandsstrategi har ökat från 34 procent år 2012 till 43 procent 2013. Dessutom har 7 av 10 kommuner upprättat eller påbörjat arbetet med att ta fram bredbandsstrategier, vilket är en ökning från 6 av 10 2012. Utvecklingen är positiv men det finns en förbättringspotential.

PTS har tagit initiativ till undersökningen som led i arbetet att följa upp regeringens bredbandsstrategi. Strategin har som mål att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. För att det ska ske är kommunernas agerande, till exempel genom att sätta upp bredbandsstrategier, avgörande.

Se tidigare års undersökningar