Internet

Utbyggnad av bredband på landsbygd - PTS-ER-2010:10

2010-05-25 Denna rapport beskriver goda exempel på regionala och lokala initiativ samt privat-offentlig samverkan som främjar utbyggnaden av bredband på landsbygden. Dessutom ges förslag på hur sådana initiativ kan främjas.

Effektivare samordning kring planerade grävarbeten - PTS-ER-2010-11

2010-05-18 Rapporten fokuserar på behovet av samordning vid grävarbeten och är initierad mot bakgrund av att anläggning av elektronisk infrastruktur är en resurskrävande aktivitet.

PTS åtgärder under 2009 för att säkerställa tillgång till samhällsomfattande tjänster för alla - dnr 10-658

2010-02-24 I denna promemoria redovisas regeringsuppdraget som omfattar myndighetens arbete med samhällsomfattande tjänster, även kallat USO (Universal Service Obligations).

Bredbandskartläggning 2009 - PTS-ER-2010:5

2010-02-11

God funktion och teknisk säkerhet i stadsnät - PTS-ER-2010:2

2010-01-20

Internets förvaltning - PTS roll och ansvar - PTS-ER-2009:33

2009-12-18

Öppna nät och tjänster - PTS-ER-2009:32

2009-11-30

Kartläggning av affärsmodeller mellan operatörer och fastighetsägare - PTS-ER-2009:31

2009-11-20

Robust elektronisk kommunikation - Strategi för åren 2009-2011 - PTS-ER-2009:25

2009-08-07

Svart fiber - ett år senare - PTS-ER-2009:24

2009-06-24

sida 10 av 19
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »