2010

Grundläggande betaltjänster - redovisning av regeringsuppdrag - PTS-ER-2010:29

2010-12-16

Postens förändrade prismodell för sorterade brevsändningar 2010 - PTS-ER-2010:17

2010-06-30 En kartläggning och analys av förändrade förutsättningar och upplevda problem bland företag verksamma inom print och kuvertering

Grundläggande betaltjänster - delredovisning

2010-05-20

Service och konkurrens 2010 - PTS-ER-2010:7

2010-04-15 Service och konkurrens inom postområdet.

Befolkningens användning av post- och betaltjänster 2010 - PTS-ER-2010:6

2010-04-09

sida 1 av 1
1