2009

Studie om kompatibilitet mellan nät för mobil kommunikation i 800 MHz-bandet och marksänd digital TV under 790 MHz - februari 2009

2009-02-11 Studie genomför av Progira Radio Communication på uppdrag av PTS.

sida 1 av 1
1