2013

Rapport om stickprovsmätningar av mobiltäckning (Dnr:13-6141)

2013-06-28

Samhällsekonomisk bedömning av spektrum

2013-06-19 Stelacons rapport om hur samhällsnytta ska förstås inom spektrumområdet

Uppföljningsstudie PTS spektrumauktioner

2013-03-26

sida 1 av 1
1