Marknaden för telekommunikation i Sverige 1996

1997-05-30

En kartläggning av konkurrenssituationen och utvecklingen av den svenska marknaden för telekommunikation år 1996.