Nummer-, adress- och katalogfrågor

1997-10-01

Regeringen beslutade 1997-04-17 att uppdra åt Post- och telestyrelsen (PTS) att utreda nummer-, adress- och katalogfrågor.