Allmänhetens klagomål på teleområdet 1997

1998-02-05

PTS är sektorsmyndighet på teleområdet. Det innebär att myndigheten skall följa utvecklingen på teleområdet och bevaka att alla invånare i landet får effektiva telekommunikationer till ett rimligt pris. Myndigheten har ett övergripande ansvar för att telemarknaden fungerar effektivt ur såväl konsument- som konkurrensperspektiv.

Enligt instruktion skall PTS årligen i samband med årsredovisningen rapportera till regeringen arten och omfattningen av de klagomål som allmänheten framfört till teleoperatörer och myndigheten om de telepolitiska målen, särskilt de sociala och regionala målen.