Marknaden för telekommunikation i Sverige 1997

1998-05-31

En kartläggning av konkurrenssituationen och utvecklingen av den svenska marknaden för telekommunikation år 1997.