Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden

1998-12-30

Regeringen har genom regleringsbrevet för budgetåret 1998 uppdragit åt Post- och telestyrelsen (PTS) att senast den 31 december 1998 redovisa principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden.

Förutsättningarna har kartlagts för en utveckling på lång sikt av den svenska telefoninummerplanen. PTS redovisar i rapporten bl.a. det långsiktiga målet för den svenska telefoninummerplanen. Följande huvudslutsatser görs:

  • Nuvarande struktur för telefoninummerplanen bör behållas ytterligare en tid
  • Det långsiktiga målet är en sluten, icke begränsande nummerplan utan riktnummerindelning
  • PTS kommer fortlöpande att pröva när behov och förutsättningar för ändring av nummerplanen förligger