Den svenska marknaden för telekommunikation 1998

1999-06-04

För att få en oberoende bild av utvecklingen och konkurrenssituationen på den svenska marknaden för telekommunikation låter Post- och telestyrelsen (PTS) årligen en extern part genomföra en marknadsanalys. För att genomföra 1998 års analys valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC). Syftet med analysen är att beskriva utvecklingen från år 1994 till år 1998 med ett fokus på utvecklingen under år 1998. I uppdraget ingår även att beskriva och analysera trender och utveckling inom denna marknad.