Inför UMTS - en studie av marknaden

1999-05-30

Rapporten belyser en tänkbar marknadsutveckling inom telekommunikationsområdet, med fokus på teletrafik som hanteras via mobilnäten.