Förslag till ändring i telelagen avseende nummerportabilitet - 00-8493

2000-06-16