Förval - mätning september 2000

2000-09-30

Undersökningen visar att andelen som känner till möjligheten till förval fortfarande ligger på en stabilt hög nivå.

89% (91%) av de tillfrågade hushållen har sett, läst eller hört talas om att det infördesförval av telebolag fr.o.m. den 11 september 1999. Andelen hushåll som har valt telebolag har ökat sedan den senaste mätningen. 49% (41%) av hushållen hade vid månadsskiftet augusti/september 2000 aktivt valt telebolag.

De ytterligare 8% som nu gjort sitt val torde bestå av:

  • Hushåll som tidigare sa att de skulle välja telebolag inom sex månader.
  • Andelen hushåll som ej visste om de skulle välja telebolag.
  • Vidare har andelen hushåll som svarar att de ej kommer att göra ett aktivt
    förval minskat från 33 till 26%.

Den främsta anledningen till att man ej kommer att välja telebolag är att man är nöjd med det bolag man har. En annan orsak är att man inte skulle tjäna mycket på det på grund av att man ringer så lite. En ytterligare anledning är att man tycker sig vara för dåligt insatt.