Konsekvensutredning - utlämnande av uppgifter för nummerupplysningsändamål

2000-09-01

Regeringen har den 7 oktober 1999 genom "Uppdrag till Post- och telestyrelsen om en samlad katalogfunktion" (N1999/10477/ITFoU) uppdragit åt Post- och telestyrelsen att lämna förslag till hur de krav som ställs i artikel 6 i taltelefonidirektivet på lämpligaste sätt skall genomföras i Sverige.


Se även rapporten Upplysning om teleadresser