Risker för monopolisering av bredbandstjänster till flerfamiljshus

2003-07-08

Post- och telestyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda och ge förslag till åtgärder som förebygger risker för monopolisering i den snabba utvecklingen av fastighetsnät för bredbandskommunikation.