Svensk telemarknad 1999

2000-06-15

För sjätte året i rad har Post- och telestyrelsen genomfört en marknadsanalys avseende utvecklingen och konkurrenssituationen på den svenska telemarknaden. Huvudsyftet är att kartlägga och analysera utvecklingen under år 1999. I rapporten görs jämförelser tillbaka till och med år 1994, betydelsefulla händelser som har eller kommer att inträffa under år 2000 samt en viss blick framöver de närmaste två eller till tre åren. Studien kartlägger delmarknaderna; fast telefoni, mobil telefoni, nätkapacitet, samt en kortfattad översikt av Internetmarknaden.