Svensk telemarknad första halvåret 2000

2000-10-31

Då konkurrensen gjort den svenska telemarknaden allt mer komplex och föränderlig, har behovet av mer frekvent statistik om telemarknaden blivit tydlig. Efterfrågan har varit stor både bland operatörer och hos allmänheten, och inte minst Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag ett ökat behov av dylik information. Eftersom PTS har till uppgift att följa den svenska telemarknadens utveckling och främja konkurrens, ligger det även inom ansvarets ramar att genomföra marknadsanalyser. PTS sätter därför i verket en halvårsuppföljning till den årliga analysen Svensk telemarknad.

Rapporten fokuserar på följande delmarknader:

  1. Fasta teletjänster
  2. Mobila teletjänster
  3. Internet