Teletillsyn 1999

2000-02-15

Rapporten innehåller en övergripande beskrivning av konkurrensutvecklingen under 1999 inom vissa särskilt betydande segment av telemarknaden. Den beskriver även de konkurrensrelaterade frågor som i särskilt stor utsträckning engagerat PTS under året och som i vissa fall visar på inträdes- och etableringshinder på marknaden.